Bankalar Dosya Masrafını Geri Veriyor mu?

Bankalar Dosya Masrafını Geri Veriyor mu?

Bankalar Dosya Masrafını Geri Veriyor mu? (2016)

Son zamanlarda birçok kişi türlü türlü ihtiyaçlarını giderebilmek için banka kredileri kullandılar. Bankalar dosya masrafının geri ödüyor mu? diye çevrenizden de sorular duymuşsunuzdur.Bankalar da bu kredilerin haricinde dosya masrafı adı altında ücret almaktadır. Bu hususta yapılan şikâyetler sonucunda dosya masraflarının geri verilmesi gündeme geldi. Bu da kredi alan şahısların akıllarına bankalar dosya masrafını geri veriyor mu sorusunu getirdi. Pek çok insanın çeşitli biçimlerde bankalardan çektikleri kredilerin masraflarını kendilerine geri verilmeye başlanması, bütün kredi alan insanlarımızı harekete geçirdi.

Kredilerin Dosya Masrafını Geri Ne Şekilde Alabiliriz?  2016

Bankalar çekilen kredilerin dosya masrafını geri veriyor mu sorusuna hem hayır hem de evet cevabını verebiliriz. Bu nasıl oluyor diye şimdi kafanız karışmıştır. Kafa karışıklığına mahal vermemek için şu şekilde açıklayabiliriz: Şahıs aldığı kredinin dosya masrafını tekrar alabilmek amacıyla bankaya talepte bulunduğunda hayır yanıtı alacaktır. Daha önceleri bankadan alınan bu hayır cevabıyla birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine talepte bulunmak gerekliydi. Şimdi ise artık bankayı muhatap almadan direk Tüketici Hakem Heyetine talepte bulunmak yeterlidir. Tüketici Hakem Heyeti 2200 TL ve altındaki meblağda olan dosya masraflarını bankadan geri almaktadır. Ancak 2200 TL ve üstü olan dosya masraflarında ise hukuk büroları tarafından mahkemeye gitmek gerekir.

O halde, Tüketici Hakem Heyeti ya da mahkemelere yapılan taleplerden sonra bankalar dosya masrafını geri veriyor mu? Bu soruya ise rahatça evet, geri veriliyor cevabını verebiliriz. O halde bu prosedür nasıl işliyor? İnsanlar bankadan aldıkları kredilerin dosya masraflarını ne şekilde alabilir? Bütün bu soruların yanıtlarını ise şu şekilde verebiliriz. İlk önce hangi bankadan kredi alınmışsa o bankadan yapılan işlemi gösteren dekontların elde edilmesi gerekir. Bu dekontlarda mühim olan dosya masrafı verildiğine ve miktarına ait bir ibarenin olmasıdır. Şayet bu şekilde bir dekont ve ya evrak elinizde mevcut değilse endişelenmenize gerek yok. Bankaya talepte bulunarak kredi sözleşmesi evrakını ve ya sizden istenen masrafları gösteren dekontları talep edebilirsiniz. Ayrıca bunu bir bedel ödemeden ve istediğiniz bir bankadan elde edebilirsiniz. Bütün bu işlemlerden sonra sıra dilekçe hazırlayarak Tüketici Hakem Heyeti’ne ve ya Tüketici Mahkemesi’ne talepte bulunmaya geldik. Bu durumda mühim olan 2200 TL meblağsıdır. Bu da yalnızca THH’ ye mi yahut TM’ye mi talepte bulunulacağı noktasında rol oynar. Bunun haricinde başka bir ayrım bulunmamaktadır.Kısacası dosya masrafını geri veren bankalar mevcut.Özetle bankalar almış oldukları dosya masraflarını başvuru işlemi sonucunda geri verecektir.

Yine de bazı bankalar dosya masrafı nedeniyle tüketiciyi de mahkemeye verebiliyor.Hakem heyeti beni haklı buldu,banka beni mahkemeye verdi şimdi ne olacak? diye uğraşanlar da mevcut tabii. Bu durumda da yapacağınız şey size gelen mahkeme yazısına istinaden bir savunma yazısı, “savunma dilekçesi” vermeniz olacaktır. Dosya masrafını ödemedi ve Banka sizi mahkemeye verdiyse mutlaka mahkemeye hitaben dilekçe yazın. Sizin dilekçenizden sonra tüketici mahkemesi ortalama 2-3 ayda kararını verecektir.(Örnek dilekçe hazırlanmaktadır,yakında eklenecektir.)

Evet örnek dilekçe hazırlandı ve siz kullanıcılarımız için ekliyoruz.

Dosya Masrafı geri ödemesi için başvuru yaptınız , Hakem heyeti sizi haklı buldu ve Banka sizi mahkemeye verdiyse , mahkemeye sunabileceğiniz genel yazılmış bir dilekçe- savunma yazısı örneğidir. Tarih-il vb. bilgiler temsili yazılmıştır. Kendi özel durumlarınızı da ekleyerek yazmanız gereklidir.

Aşağıdaki dilekçe ; Banka dosya masrafı nedeniyle size dava açtı ise Mahkemeye verebileceğiniz örnek savunma dilekçesidir. Örnek dilekçe  “Tüketici hakem heyeti kararına banka itiraz etmiş ve başvuran kişiyi mahkemeye vermiş , başvurulan mahkeme ilk etapta haciz durdurma kararı vermiş” şeklinde bir durum için, farklı birkaç dilekçe birleştirilerek hazırlanmıştır.

 

XXXXX  TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO      : 2016 / …. ESAS

DAVACI           : …….. BANKASI A.Ş (BANKA İSMİ)

VEKİLİ              : Av. xxxxxxx    –  xxxxx cad. xxx apt. NO:xx/x

                          xxxxxxx /xxxx /İSTANBUL

DAVALI            : ADI SOYADI  – XXXXX MAH.XXXXX SOK. XXX APT. X BLOK N:XXX

                            XXXXX / ANKARA

KONUSU          : Tüketici Hakem Heyeti kuruluna yapılan itirazın kaldırılması

AÇIKLAMALAR : 1-) Davacının itirazları haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Bu konuda  Tüketici hakem heyetine yapılan şikayetimde de bu haklılığım sabit görülmüştür.

Şöyle ki, XXXXXXX BANKASI’nın XXXX şubesinden XXXX Yılında kredi çektim. Çekmiş olduğum kredi sebebiyle benden haksız yere komisyon masrafı alınmıştır. Öncelikle arz etmek ve açıklık getirmek istediğim husus şudur ki ;  ifade edilen bu tutar ,adı geçen bankaca tarafımdan haksız alınan Komisyon tutarı, ipotek inceleme tesis ücreti ve ekspertiz ücreti toplamıdır. İlgili şubeden aldığım kredi kullandığım bankanın verdiği dekont belgesinde de görüleceği gibi bu tutarın XXXX TL sı Komisyon Tutarı,  XXXX TL sı İpotek tesis tutarı  ve  XXXX TL tutarı ekspertiz ücreti şeklindedir.

2-) Bu alınan ücretler , 6502 Sayılı Tüketici Hakları Kanunu 5. Maddesine aykırıdır. Kanunda, tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşme koşullarının haksız şart olduğu belirtilmiştir.

3-) MADDE 5 – (1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.

4-) 4822 Sayılı Kanunun 6. Maddesi, Sözleşmedeki Haksız Şartlar Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

5-) Yüksek Mahkemenizin taktir edeceği gibi, dara düşmüş vatandaşın Mali gücü yüksek ve tartışmasız olan Banka ile müzakere etme gücü, kıyaslanamaz ölçüde zayıftır. Mecbur kalındığından Bankanın dayattığı sözleşme ve benzeri belgeler imzalanmaktadır.

6-) Tarafımca imzalandığı belirtilen Sözleşme öncesi bilgi formu ve sair evrak ve sözleşmeyi imzalamak, hatta Sözleşmeyi okudum imzaladım yazmak içeriğine etki etmek anlamını taşımaz. İçeriğine etki etmeye kalksak dosya masraflarını buradan çıkarın desek Banka bize kredi çekme imkanı tanımaz. Bankanın dayatmasına boyun eğilmesi, mecbur kalınması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Borç alan, borçlanan kişi olarak daha da açıkçası, bankanın eline düşmüş kişi olarak Banka gibi parasal varlığı yüksek bir güçle pazarlık yapmamızın söz konusu olamayacağını takdirlerinize sunmak isterim.

Hukuki Sebepler         :    4822 Sayılı TKH Kanun ile diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller           :    XXXXXX Hakem Heyeti Kararı, Bankadan alınan kredi kesinti bilgilerini gösterir dekont , Dosya masrafı ve komisyon ile   ipotek inceleme tesis ücreti ve ekspertiz ücreti geri ödenmesine ilişkin emsal yargı kararları.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ EMSAL YARGI KARARLARI:

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2010/11726 Karar: 2011/1870 (komisyon ,ekpertiz ücreti, hayat sigortası,..kapama esnasında alınan %2 erken kapama cezasının iade edilmesi)

T.C.ANKARA 12. TÜKETICI MAHKEMESI TÜRK MILLETI ADINA GEREKÇELI KARAR ESAS NO: 2015/775 Esas KARAR NO: 2015/1961 (ipotek tesis ücreti tahsili iadesi)

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)Esas-Karar No: 2012/234 Esas – 2013/15 GEREKÇELİ KARAR  ESAS NO : 2012/234 KARAR NO : 2013/15  (dosya masrafı ve ekspertiz ücreti kesintisi iadesi)

T.C. ANKARA 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO:2012/1698 ESAS KARAR NO:2013/1008  (Ekspertiz,ipotek tesis ve işlem masrafı iadesi )

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz izah edilen sebeplerden ötürü, 1-) Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtirazın kaldırılmasına 2-) Komisyon tutarı vb. adı altında tahsil edilen masrafın tarafıma iade edilmesine 3-)Bunun için XXXXX Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının XXXXXXXXXXXXXX sayılı kararıyla verilen ve yüksek mahkemenizce durdurulan “icra kararının durdurulması kararı”nın iptaline  4-) Davanın red edilerek yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davacıdan tahsiline karar verilmesine , red edilmeyecekse de, sadece hakkımı aramak maksatlı başvurum sonrası dava açılmasına sebebiyet vermesinden dolayı Mahkeme masrafları ve Avukatlık vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini

Yüksek Mahkemenizden , saygıyla arz ve talep ederim.       .…/XXX/2016

Davalı

XXXXX     XXXX

(NOTLAR: 1. İPOTEK TESİS ÜCRETİ GENELLİKLE GERİ ÖDENMİYOR , MAHKEME DE GERİYE ÖDENMEMESİNİ UYGUN BULUYOR.

  1. BANKA EKSPERTİZ İŞLEMİNİ BİR FİRMAYA YAPTIRIP , KARŞILIĞINDA FATURA ALMIŞ İSE VE MAHKEMEYE SUNMUŞSA EKSPERTİZ MASRAFINI DA GERİYE ALAMIYORSUNUZ. BANKA EKSPERTİZ İÇİN KARŞILIĞINDA ÖDEME YAPTIĞINI KANITLAYAMAMIŞSA SİZE GERİ ÖDENİYOR , GENELDE MAHKEME BU YÖNDE KARAR VERİYOR. ELBETTE TÜM DURUMLARDA KİŞİLERİN ÖZEL DURUMLARI GEREĞİ DE KARARLAR DEĞİŞEBİLİR. DİLEKEÇE İÇİNDE KARAR VE ESAS SAYILARI VERİLEN EMSAL YARGI KARARLARINI DA KISA BİR ARAMA İLE BULABİLİRSİNİZ)
  2. Dilekçe sonunda “red edilmeyecekse de, sadece hakkımı aramak maksatlı başvurum sonrası dava açılmasına sebebiyet vermesinden dolayı Mahkeme masrafları ve Avukatlık vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine”  yazmanız da yaraınıza olacaktır ki Banka sizi dosya masrafı nedeniyle mahkemeye verdiğinde , yargılama ve avukatlık ücretlerinin de sizden alınmasını talep edecektir.
  3. Hem dilekçe hem tüm bilgi yazıları sadece bilgilendirme ve örnek olması amacıyla yazılmıştır.Önemli ve özel durumlar için gerektiğinde Avukatınızın görüşleri önemlidir.

Bir önceki yazımız olan ATM’den Para Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.